• Nr. 1 webshop van de Benelux
  • Hoge klanttevredenheid
  • Korting bij directe betaling
  • Duurzame productie

België zet in op groene mobiliteit

Bedrijven die vandaag investeren in oplaadpunten krijgen steun van regering

Klimaat, het is zonder twijfel één van de meest actuele thema's waarvoor de aandacht enkel maar toeneemt. De ambitie van België is duidelijk: ons land wil inzetten op groene mobiliteit. Niet enkel in ons land, maar ook binnen de auto-industrie staat dit hoog op de agenda.Steeds meer automerken spreken de ambitie uit om enekel nog elektrische wagens te verkopen.  Ford en de groep Jaguar/Land Rover willen dit tegen 2030 al realiseren.

Regeerakkoord

Het regeerakkoord trekt die lijn door: tegen 2026 moeten alle nieuwe bedrijfswagens broeikasgasvrij zijn. Denk je aan elektrische bedrijfswagens, dan denk je meteen ook aan de bijbehorende laadpalen. Laadinfrastructuur die een  cruciale rol gaat vervullen in het overstappen naar een duurzame en milieuvriendelijke mobiliteit.

België

Op vlak van laadinfrastructuur leunt België aan bij de Europese top: er staat ongeveer 1 publieke laadpaal per 8 elektrische wagens. Dat volstaat nu nog wel, maar als je weet dat men schat dat er hier in 2030 zowat 2 miljoen elektrische wagens rondrijden op onze wegen  is het duidelijk dat er honderdduizenden laadpalen moeten bijkomen. 

"Wie vandaag de keuze maakt om te investeren, kan rekenen op onze steun"

Minister van Financiën Van Peteghem
Belastingvoordeel oplaadpunten

Fiscaal voordeel bedrijven

Wil je als bedrijf je voordeel halen uit het iverstappen naar duurzame mobiliteit? Dan stap je best zo snel mogelijk mee in dit verhaal. Of het nu gaat om het omvormen van je vloot naar elektrische wagens op het plaatsen van laadinfrastructuur, waarom zou je het nog uitstellen? Het einde van de klassieke verbrandingsmotor is nu echt wel in zicht. 

De regering eerder dit jaar het licht op goen voor een wetsontwerp van Minister van Financiën Vincent Van Peteghem. Investeer je als bedrijf tussen 1 spetember 2021 en 31 augustus 2024 in een publiek toegankelijk laadstation , dan mag je rekenen op een verhoogde kostenaftrek. Die fiscale aftrek is degressief in tijd, een moeilijk woord om aan te geven dat hoe langer je wacht, hoe minder je geniet van dit belastingsvoordeel. 

Even ter illustratie:

  • Investeer je tussen vandaag en 31 december 2022, dan geniet je als bedrijf van een fiscaal aftrekpercentage van 200%
  • Investeer je tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024, dan zakt dit percentage naar 150%

Voorwaarde

Een fiscale gunst komt natuurlijk nooit zomaar uit de lucht vallen. De regering koppelde er  een belangrijke voorwaarde aan, waar je als bedrijf best rekening mee houdt. Om in aanmerking te komen voor dit fiscaal voordeel moet de laadinfrastructuur op je bedrijfsterrein vrij toegankelijk zijn voor derden tijdens de normale openingstijden, ofwel daarbuiten.  Het komt er dus eigenlijk op neer dat je de laadpalen niet enkel ter beschikking stelt van je werknemers en bezoekers, maar dat iedereeen er gebruik van mag maken.